Anunț de selecție operatori economici în cadrul proiectului “STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare” ID 132977

SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL în parteneriat cu SC RESUM CONSULTING SRL, implementează în regiunea Sud-Muntenia, proiectul finanțat prinFondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific: 6.14.: Cresterea participarii la programe de învatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI în perioada septembrie 2020-septembrie 2022.

Obiectivul proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, la activitati de consiliere si orientare in cariera, activitati de invatare la locul de munca si activitati conexe (workshop-uri inovative) privind orientarea in cariera, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI, in vederea cresterii gradului de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Mecanica si Agricultura.

Județele în care se implementează proiectul sunt: Prahova, Dâmboviţa şi Călăraşi.

În cadrul proiectului se vor dezvolta parteneriate cu operatori economici care să asigure efectuarea stagiilor de practică.

Criterii de eligibilitate:

Operatori economici cu activitate in domeniul mecanică şi agricultură, din regiunea Sud-Muntenia.

Operatorii economici interesaţi de dezvoltarea parteneriatelor cu SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, ne pot contacta la adresa de e-mail: office@eu-rom.ro sau la numărul de telefon 0729.478.931, persoana de contact: Gună Ana-Maria – Responsabil dezvoltare parteneriate instituţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *