CONECT – COmpetenţe NEcesare CreşTerii performanţei angajaţilor, ID 135373

SC EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA si RESUM CONSULTING SRL implementeaza in perioada aprilie 2021- aprilie 2023 proiectul cu titlul “CONECT – COmpetenţe NEcesare CreşTerii performanţei angajaţilor, ID 135373”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectiv specific 6.12.: Cresterea participarii la programe de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele de peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale.

Bugetul total al proiectului: 4.723.385,65 RON

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 651 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din regiunile Centru, Sud-Muntenia si Sud-Est la activitati de informare si constientizare privind importanta formarii profesionale, activitati de consiliere profesional, programe de formare profesionala, precum si evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor învaþarii dobândite anterior, în context non-formal si informal.
Rezultate asteptate:

  • 6 evenimente de informare in vederea promovarii importantei formarii profesionale la nivel regional, in regiunile Centru, Sud Muntenia si Sud-Est pentru un numar de 651 de angajati;
  • 300 de persoane participante la evenimentele de informare;
  • 5 parteneriate cu stakeholderi, in vederea asigurarii unui flux de informatii cu privire la necesitatile de formare profesionala;
  • 651 de persoane selectate pentru a participa la activitatile de consiliere si formare profesionala;
  • 1 Centru de recrutare si informare GT amenajat;
  • 551 de angajati participanti la cursurile de formare profesionala continua;
  • 100 de persoane din GT beneficiari de servicii de evaluare a competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale,intr-una din urmatoarele specializari: Sudor, Vopsitor, Operator CNC, Lacatus mecanic de intretinere, Electrician de intretinere;