CONFERINTA DE LANSARE PROIECT

EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL în calitate de Lider de parteneriat, alături de Membru 1 – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA și Membru 2 – RESUM CONSULTING S.R.L., organizeaza in data de 9 IUNIE 2021, ora 11:00 la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Sala Europa, municipiul Ploieşti, judetul Prahova, Conferința de lansare a proiectul “CONECT – COmpetente NEcesare CresTerii performantei angajatilor”, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe,  Prioritatea de investiții 10.iii Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

DETALII TELEFON : 0725592909

Facebook: https://www.facebook.com/euromtrainingandconsultancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *