EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL anunta lansarea proiectului “STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare”

In data de 20.10.2020, in sala de conferinte a Liceului Tehnologic Gheorghe Ionescu Sisesti din Valea Calugareasca, jud. Prahova, a avut loc conferinta de lansare a proiectului “STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare”, ID 132977.

Proiectul este implementat de EU-ROM Training and Consultancy SRL, in calitate de lider de parteneriat, impreuna cu RESUM Consulting SRL (Partener 1) si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific: 6.14.: Cresterea participarii la programe de învatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, la activitati de consiliere si orientare in cariera, activitati de invatare la locul de munca si activitati conexe (workshop-uri inovative) privind orientarea in cariera, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI, in vederea cresterii gradului de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Mecanica si Agricultura. Scopul acestui proiect este optimizarea ofertei educationale furnizand servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 181 de elevi apartinand grupului tinta, facilitarea participarii a 136 de elevi la stagii de practica, dezvoltarea personala si profesionala pentru 181 de elevi, dezvoltarea de parteneriate sociale centrate pe formarea si deprinderea de competente profesionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *