Infiintare de intreprinderi sociale in mediul rural!

In data de 18 septembrie, AMPOCU a publicat ghidul  „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”.

Apelul se adreseaza regiunilor mai putin dezvoltate Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia si teritoriului ITI Delta Dunarii.

Bugetul alocat este de 30.000.000 de euro, din care 3.000.000 euro pentru teritoriul ITI Delta Dunarii.

Valoare maxima a unui proiect este de 3.000.000 de euro.

Solicitanti/parteneri eligibili:

  • Entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
  • Entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
  • Autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 25 septembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 15 decembrie 2020, ora 16.00.

Link site MFE: https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *