Investitii in sistemul educational prin Programul Operational Regional

Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Valoarea totală a proiectului este de 23.855.619,84 de lei, iar perioada de implementare este de 62 de luni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *