Programe de finantare 2014 – 2020

fonduri-europene-2014-2020-320x200

POCU   Programul Operațional Capital Uman

POC       Programul Operațional Competitivitate

POIM    Programul Operațional Infrastructură Mare

POAT   Programul Operațional Asistență Tehnică

POR       Programul Operațional Regional

POCA    Programul Operațional Capacitate Administrativă

POAD   Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate