Programul ”gROwth- Investim în copii, investim în viitor”

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare și are toate facilitățile necesare conform prevederilor prezentei scheme;
  • clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții noi sau existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5 ani;
  • obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
  • existența unui număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10 ani de la data obținerii autorizației de funcționare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.

Proiectele de investiții beneficiare ale Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanțare.

Suma maxima: 500.000 euro

Termen limita: 31.12.2020

Mai multe informatii pe site-ul programului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *