Erasmus+ eGuide

EU-Rom Training and Consultancy SRL, in parteneriat cu Ballymun Job Centre Co-Operative Society Limited (Irlanda), Supera Poslovno Upravljanje d.o.o. (Croația), BGlex 11 Ltd (Bulgaria) si Core Corporate Organisation Resources Education S.A. (Grecia) implementeaza in perioada noiembrie 2016 – decembrie 2018 proiectul “eGuide Instrumente de invatare pentru calitate in consiliere”.

Proiectul este bazat pe un parteneriat strategic cu scopul de a îmbunătăți consilierea privind orientarea în carieră, prin dezvoltarea unei platforme. Scopul proiectul consta in livrarea unui nou set de instrumente, un cadru de asigurare a calității on-line, formarea și transferul instrumentelor existente ale platformei de evaluare eGuide pe piețele locale din Irlanda, Grecia, România, Bulgaria, Croația. Proiectul va conduce în mod indirect la schimbări în capacitatea de inserție profesională, stagiul de muncă pe termen lung și formarea profesională.

Specialistii in domeniu, cum ar fi consilieri de carieră de orientare, consilieri scolari, ofițerii unei agenții de somaj, etc., ar trebui să fie instruiți în mod specific și corespunzător. Consilierea ar trebui să aplice metode specifice, atunci când se ocupă cu grupurile demografice sensibile, lipsite de experiență și know-how.

Educația și orientarea profesională reprezinta un element important al învățării pe tot parcursul vieții,  asociată direct cu capacitatea de inserție profesională. Specialistii de orientare în carieră instruiți în mod egal si în mod adecvat reprezintă o condiție prealabilă pentru rezultatele pe termen lung și identificarea formării profesionale adecvate pentru toți oamenii din toate statele membre ale Uniunii Europene. Acest proiect se bazează pe rezultatele inovatoare din proiecte eGuide anterioare. Pe baza unei analize atente a nevoilor specialistilor de orientare în carieră din domeniu, parteneriatul se va angaja în dezvoltarea de instrumente noi și inovatoare de formare, inclusiv cursuri interactive, on-line și două teste de certificare, care să garanteze abilitatea specialistului pentru a consilia orice individ. În plus, partenerii vor educa si instrui formatori de formatori – specialisti in orientare în carieră locali în aplicarea acestor instrumente.

Informațiile cu privire la rezultatul proiectului și setul de instrumente vor fi diseminate pe scară largă la nivel local prin evenimente de multiplicare (9)  și un eveniment de diseminare la nivel international.

Acest proiect va produce următoarele rezultate:

  • Dezvoltarea abilităților transversale pentru specialistii de orientare în carieră, prin instruirea, utilizarea unui curs online dedicat si manualele oferite prin intermediul platformei eGuide Practitioner.
  • Introducerea platformei eGuide Evaluare, Utilizator și Instrumente pentru încă trei state membre ale UE: România, Bulgaria și Croația, împreună cu instruirea specialistilor locali, necesare pentru ca instrumentele sa intre în vigoare.
  • Actualizarea și reîmprospătarea cunostintelor specialistilor din Irlanda și Grecia, care utilizează deja o versiune de eGuide în practica lor și sprijinirea noilor practicieni în utilizarea materialelor și a instrumentelor.
  • Extinderea materialelor și instrumentelor in mai multe limbi (română, bulgară și croată).
  • Dezvoltarea unui curs online dedicat principiilor și metodologiei Consulting.
  • Crearea unui cadru on-line de asigurare a calității pentru practicienii de orientare în carieră (QAF) făcându-l mai accesibil și ușor de asimilat.
  • Crearea pentru prima dată, a unui instrument de orientare in carieră standardizat “Principii de orientare – test de aptitudini (CGP / AT)” pentru certificarea capacitatii specialistului de a consilia tineri, precum și un cadru de “Asigurare a calității – test de aptitudini (QAF / AT)” pentru a identifica cunoașterea principiilor QAF.
  • Promovarea ambelor platforme eGuide la nivel național și european, sistemelor educaționale și serviciilor de ocupare, încercarea de a obține toate materialele și instrumentele încorporate în cadrul sistemelor oficiale VET disponibil pentru toți specialistii pentru a utiliza în toată Europa.
  • Upgradarea platformei existente de evaluare eGuide prin identificarea și colectarea de instrumente și resurse de la alte proiecte anterioare și în curs de desfășurare, care au un impact asupra orientarii în carieră sau care au produs instrumente inovatoare.

Rezultatele vor conduce limediat, dar si pe termen lung la îmbunătățirea calității abilităților specialistilor și a serviciilor de orientare în carieră oferite persoanelor fizice. De asemenea, este de așteptat ca instrumentele dezvoltate în cadrul acestui proiect sa fie integrate în sistemele VET din țările participante la proiect și, eventual, să conducă la inițiative politice oficiale.

In 14 si 15 noiembrie 2016 a avut loc prima intalnire transnationala, desfasurata in Sofia, Bulgaria. ( Invitatie si agenda )

 

Prezentare proiect 1

Prezentare proiect 2