STAGIAR – STArt la invatare prin aplicare, ID132977

Buget total: 2.363.809,18 lei
Perioada de implementare: SEPTEMBRIE 2020-AUGUST 2022

Lider parteneriat: EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL
Partener: RESUM CONSULTING SRL

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, la activitati de consiliere si orientare in cariera, activitati de invatare la locul de munca si activitati conexe (workshop-uri inovative) privind orientarea in cariera, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI, in vederea cresterii gradului de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor din domeniul Mecanica si Agricultura. Scopul acestui proiect este optimizarea ofertei educationale furnizand servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 181 de elevi apartinand grupului tinta, facilitarea participarii a 136 de elevi la stagii de practica, dezvoltarea personala si profesionala pentru 181 de elevi, dezvoltarea de parteneriate sociale centrate pe formarea si deprinderea de competente profesionale.

Rezultate:

• Servicii de informare, consiliere si orientare in cariera pentru 181 de elevi.

•  6 sesiuni de informare a potentialilor parteneri pentru desfasurarea stagiilor de practica;

•  6 mese rotunde cu partenerii de practica;

•  5 parteneriate incheiate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/ structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi);

•  136 de elevi participanti in cadrul programului de stagii de practica;